کتابها
ویژگی های یاد دهی، شیوه های یاد دهی
 ویژگی های یاد دهی، شیوه های یاد دهی
 
نظر کتابخانه ملی:
1- قطعه های ادبی 2- قرن 14
درباره کتاب:
در روزهای آخرسال عشقم این بود که زودتر به مدرسه بروم و درسها را باتوضیحی کوتاهتر به آنان که خوب نفهمیده بودند درس دهم.این کاربه بیرون ازمدرسه هم کشید. هندسه سال پنجم
را شاگرد اول کلاسمان در16ساعت به من درس داد و من هم 4 ساعته به شاگرد دیگر .
یاد دادن خود علمی است جدا از آن چه می دانند.یکی ممکن است خوب بداند ولی نتواند به دانسته های خود عمل کند یکی هم ممکن است خوب بداند ولی نتواند آن چه را می داند به دیگری منتقل کند. ما دراین کوچک کتاب سعی کرده ایم به آن کس که چیزی می داند با شیرینی و با صراحت کمک کنیم.

دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1194
تمام حقوق محفوظ است.ورود