کتابها
پیام های نوروزی
 پیام های نوروزی
 
نظر کتابخانه ملی
آداب معاشرت - نوشت افزار- نوروز
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
اگر سرزمین ما
در نیمکره شمالی زمین نبود،
اگر زمین – هر 24 ساعت یک بار –
به دور خود نمی چرخید،
اگر محور زمین – از قطب شمال به قطب جنوب با مداری که زمین به دور خورشید می گردد
23 درجه و 27 دقیقه میل نداشت
اگر کره ماه هر 28 یا 29 روز
یک بار به دور زمین نمی گردید
ما چهار فصلی
با این زیبایی و تنوع نداشتیم
و مهتابی با این نورافشانی
هر فصل سال طراوتی دارد مخصوص به خود
و در آغاز بهار که فصل روییدن از زمین است
و بسیاری جاندارها – برای ادامه نسل – به تحول و تکاپو می افتند
ما نیز، نو شدن سال را جشن می گیریم
و در پربار شدن آن چه انسان را انسان می کند
به هم تبریک می گوییم.
14/30/11/91

يکشنبه 11 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1162
تمام حقوق محفوظ است.ورود