کتابها
سخنانی کوتاه با مدیران
 سخنانی کوتاه با مدیران
 
نظر کتابخانه ملی:
مدیریت -- مسائل متفرقه/  مدیران -- اخلاق حرفه ای
درباره کتاب:
در کتاب بیست و چهارم مدیر و مدیریت به خصال خوبی که یک مدیر در شرایط موجود در ایران باید داشته باشد اشاره هایی داشتم که این خصال برای مدیریست که در جامعه ما سازماندهی و مدیریت می کند، اشاره ای به سیستم سازماندهی و مدیریت پیشرفته صنعتی نمی کنم، فرهنگ مدیریت را می ستایم. در تقریباً تمام کتابهایی که از من منتشر شده است با تعریف دیگری فرهنگ هر پیشه و کار و بودنی ستوده شده است.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
مدیریت هر کاری،
تسلط بالا بر آن کار را می خواهد.
یک وقت دارید اشیاء و طبیعت را سروسامان می دهید.
که آشنایی فزاینده و تخصص بالا می خواهد،
و یک وقت دارید آدم ها را سروسامان می دهید؛
که فرهنگی لطیف، پرمحبت و ببُر می خواهد.
هر مدیریتی تخصص خود را دارد،
ولی همۀ مدیریت ها
یک فرهنگ دارند –
فرهنگ عشق به انسان
و شیوه های ابراز آن و عمل به آن.
10/22/10/91

يکشنبه 11 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1001
تمام حقوق محفوظ است.ورود