کتابها
کودک، خانواده، مدرسه
 کودک، خانواده، مدرسه
 
نظر کتابخانه ملی:
خانه و مدرسه، والدین و کودک/ اجتماع و مدرسه/ کودکان -- روان شناسی
درباره کتاب:
در مثلث پر استحکام و پراعتبار کودک، خانواده، مدرسه، خانه و مدرسه به هم کی پیوندند دانش و درایت و اندیشه و تجربه شان را یکی می کنند تا کودک و نوجوان و جوان را بشناسند. تا دنیاهایشان را کشف کنند. تا نیازهایشان را پیدا کنند. تا رفتار پدر و مادر و مربی را آگاهانه و خردمندانه کنند، به روز رسانند.
تا هماهنگ و حساب شده فضاها و تسهیلات وسایل و انگیزه های یادگیری و مشارکت و مسئولیت پذیری آنان را فراهم کنند.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
به جای آن که بگوییم
کودک، نوجوان، و جوان
چه گونه باید رفتار کند؛
باید خود یاد بگیریم که با
کودک و نوجوان و جوان
چه گونه رفتار کنیم .
کارِ دنیا دیده ها، با تجربه ها
ن است که فضای رشد فراهم کنند –
رشد فکری، رشد عاطفی، رشد هنری
رشد جسمی، رشد اجتماعی
دنیا دیده
باید در یک دستش آب پاشی باشد
که درخت پر ریشۀ ” گذشته“ را آب می دهد
و در دست دیگرش
نهالی که در سرزمین ” آینده“ می نشاند.
18/21/3/91

يکشنبه 11 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1158
تمام حقوق محفوظ است.ورود