کتابها
مدیر و مدیریت
 مدیر و مدیریت
 
نظر کتابخانه ملی:
مدیریت -- مسائل متفرقه
مدیران -- اخلاق حرفه ای
درباره کتاب:
کار اصلی ما در این سرزمین تربیت مدیر است که بتواند متخصصان را سازماندهی کند و بالاترین بهره را از تخصص آنان به این سرزمین وجهان بشری رساند. مدیر خوب آن است که دیگران را مدیر بار آورد و خود با رشد دائمی رهبری آنان را . مدیریت عزیزترین و ضروری ترین چیزی است که ما در خانه، مدرسه، اجتماع، دنیا و رشته تحصیلی باید داشته باشیم. در این کوچک کتاب سعی شده است به برخی خصال و ویژگی هایی که برازنده مدیر و سازمان است اشاره شود.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
هر که در هر جا مدیریت می کند
باید وضعیت آن جا را خوب بشناسد
باید شرایطی را که در آن با آدم ها سروکار دارد
خوب بجا آورد
باید پیشوای فرهنگی باشد که
در آن فضای فرهنگی با آدم ها و با کار ارتباط بزند
باید از کارهایی که – با مدیریت او اداره می شوند – سر در بیاورد
مدیر باید فرهنگ مدیریت زمان خود را داشته باشد
و با آینده نگری، متخصصان خوب به کار گیرد .
24/20/10/91

يکشنبه 11 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1076
تمام حقوق محفوظ است.ورود