کتابها
انگیزه اندیشه
 انگیزه اندیشه
 
نظر کتابخانه ملی
قطعه های ادبی نثر فارسی -- قرن 14
درباره کتاب:
هرموجود زنده ای با دو نیرو به هدف خود می رسد - نیروی عینی و قدرت ذهنی؛ و هر چه قوای ذهنی قوی تر باشد نیروی عینی کمتری به کار گرفته می شود.
در این کتاب با ارزش زیادی که به نیروی عینی داده می شود قوای ذهنی را می پرورد و آن را به مصاف رویدادها می کشاند و بشر امروز بیش از گذشته به قوای ذهنی خود متکی است تا نیروی عینی.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
یکی به جای تو فکر می‌کند،
یکی هم فکرهایش را امتحان می‌کند،
اما به جای تو فکر نمی‌کند
تو را به فکر کردن وادار می‌کند
در این کتاب؛ از خواننده
پرسش‌هایی می‌شود
که باید برای‌شان جواب فکر کند؛
مطالبی در میان گذاشته می‌شود
که خواننده باید بازبینی کند، ببیند، بپرورد
و قبول کند یا نپذیرد .
این، خود، یک نوع به گفتگو کشیدن است
برخورد عقاید و آراء است . 
9/4/11/90

يکشنبه 11 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1180
تمام حقوق محفوظ است.ورود