کتابها
نامه های پدر به پسر1
 نامه های پدر به پسر1
 
نظر کتابخانه ملی
نامه های فارسی -- قرن 14
درباره کتاب:
نوشتن نامه بر گفتار ارجحیت دارد، چرا که نامه به یادگار می ماند، قابل رجوع و مستندتر است، تا گفته ای که به استناد بر وضعیتی پیش آمده ذکر شود آنچه که از مضمون کتاب بر می آید واقعی بودن تمامی نامه هاست، بدون هیچ تغییری در اساس و حال و هوای تاریخ نوشته شدن نامه ها. در حقیقت نامه ها شامل آنچه که جوانان احتیاج دارند می باشد.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
نویسنده در کتاب‌های 16 و 17 خود
نامه‌هایی را آورده که به پسرش نوشته است .
پسر او نوجوان است، و او پسرش را وسیله کرده
تا با نوجوانان حرف بزند .
نه با جوانان، که با مردم ایران حرف بزند .
و شاید هم فراتر .
مطالب این نامه‌ها چیزی نبوده است
که به تلفن، یا وسایل ارتباطی دیگر، بشود سپرد
بیشتر از یک دور خوانده شدن نیاز دارند .
از خواندن خروس  تا مسایل پیشرفته‌ی فلسفی، اجتماعی و تربیتی
در آن‌ها آمده است 

يکشنبه 11 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1205
تمام حقوق محفوظ است.ورود