کتابها
در رثای آنان که زنده اند
 در رثای آنان که زنده اند
 
نظر کتابخانه ملی:
شعر فارسی -- قرن 14 
درباره کتاب:
در کتاب در رثای آنان که زنده اند - کتاب سیزدهم نویسنده خصالی را که والا می داند پیدا می کند، می پرورد و اشاعه می دهد. هیچ وقت در هیج جا به نارسایی ها اشاره ایی ندارد.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
آدم های بزرگ
آن هایی نیستند که کار بزرگ می کنند -
آن هایی هستند که خصال والا دارند؛
اندیشه ای پر توان دارند،
آدم ها و زندگی را دوست دارند،
دست و دل بازند
شهامت تصمیم گیری دارند،
دل و زبان شان یکی است
دست و مغزشان هم،
پشت سر و جلوی روی شان یکی است؛
خوش رو، خوش بین و خوش رفتارند .
90/12/4/17

يکشنبه 11 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1071
تمام حقوق محفوظ است.ورود