کتابها
می خواهم زنده بمیرم
 می خواهم زنده بمیرم
 
نظر کتابخانه ملی:
نکته گویی ها و گزینه گویی ها 
درباره کتاب
در لحظه ای که در دفتر یادداشتم نوشتم:" می خواهم زنده بمیرم" و می خواستم آن را درشت نویسی کرده بالای سرم بیاویزم نمی دانستم این چنین مرا در احساس و اندیشه و بیان در کنش و واکنش در منش و روش متعهد می کند و چنین شد که نام کتاب دوازدهمم را که در حقیقت جلد دوم کوتاه نویسی هاست گذاشتم" می خواهم زنده بمیرم" و تو بخوان می خواهم "زنده" زندگی کنم.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
این نوشته ها را
نه یکدفعه می شود خواند
نه یک دفعه - 
برای به صرافت انداختن است؛
برای فکر کردن
و برای عمل کردن - 
اگر بپسندی و بپذیری و به اشاعه و اجرایش کمر بندی.

يکشنبه 11 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1224
تمام حقوق محفوظ است.ورود