کتابها
هزار نکته
 هزار نکته
 
نظر کتابخانه ملی: 
نثر فارسی-- قرن 14 فرهنگ ما 
درباره کتاب:
هزار نکته همان طور که از نامش پیداست، شامل بیش از 1000 نکته، راجع به زندگی عادی و روزمره‌ی مردم است. آنچه که مهم است نگاه نویسنده است که در این کتاب در چند اصل مشخص دنبال می‌شود.
به طور مثال تفاهم و تقابل؛ که تفاهم به جای تقابل‌ها می‌آید. چیز دیگری که در کتاب‌ها دنبال می‌شود خوب بودن است، نویسنده دیدگاه مطلق گرایانی را که خوب و بد را تفکیک می‌کنند با این مضمون که بدی وجود ندارد و هر چیزی به نوبه‌ی خودش خوب است، جایگزین می‌کند. مثلاً در جایی از کتاب به جای کلمه لاشخور‌ها؛ فراش‌های روی زمین به کار برده شده و در اشاره‌ای لطیف وجود چنین موجودی که معمولاً در اذهان به عنوان نماد مرگ و نیستی نقش بسته، به موجودی مفید برای محیط زیست تبدیل می‌شود. مسئله دیگر نیاز داشتن و نیازمند بودن است که این نیاز با پیشرفت زندگی همین‌طور تغییر می‌کند. نویسنده معتقد است که باید نیاز‌ها را شناخت و پیدا کرد، مضمون نیاز‌ها را تشخیص داد و پاسخی هم برای آنها پیدا کرد.
معرفی کتاب به قلم نویسنده: 
رفتار عادی ما،
آنچه به آن خو گرفته ایم
حرکات فکر نشده روزانه مان
وقتی زیر سوال می رود
گاه جوابش خنده دار است
و ممکن است گریه دار باشد
مثلاً
از لای در گوش دادن،
نامه کسی را خواندن،
دهان پر، حرف زدن،
سر وقت حاضر نشدن،
تعریف بی محتوا کردن .
90/8/14/21

شنبه 10 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1068
تمام حقوق محفوظ است.ورود