کتابها
داستان های گفتنی
 داستان های گفتنی
 
نظر کتابخانه ملی:
موضوع: نثر فارسی - قرن 14. 
درباره کتاب: 
داستان های این کتاب واقعی اند
یک ذره در آن ها دخالت نشده
جز داستان “شکار”
که آخر آن نقل قول است.
ولی آیا همة داستان ها را -
داستان های زندگی را -
می شود گفت؟
خودتان می دانید
که در گوشی هم نه!

شنبه 10 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1141
تمام حقوق محفوظ است.ورود