کتابها
وقتی کسی را دوست داری
 وقتی کسی را دوست داری
 
نظر کتابخانه ملی:
شعر فارسی -
درباره کتاب
وقتی کسی را دوست داری, نوشته های کوتاهی است که در تاریخ‌های مختلف بوجود آمده و ارتباطی با هم ندارند. این نوشته ها به شکلی اندیشه را تحریک می کند.
معرفی کتاب به قلم نویسنده: 
وقتی کسی را دوست دارید
باید برای “ او” آرزو کنید،
او را نباید جزو داشته های خود،
برای خود بخواهید
این، خودخواهی است
این، به آن معناست که
شما خود را دوست دارید،
داشته های خود را دوست دارید،
او را هم، جزو داشته های تان، دوست دارید .
19/18/4/90 

سه شنبه 30 ارديبهشت 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1228
تمام حقوق محفوظ است.ورود