کتابها
چه بنویسیم؟ چه گونه بنویسیم؟
 چه بنویسیم؟ چه گونه بنویسیم؟
 
نظر کتابخانه ملی:
نویسندگی – راهنمای آموزشی
درباره کتاب
در دوره ای با انسان‌هایی برخورد کردم که به جای بیان نظرات شان به یکدیگر توهین می‌کنند . ما باید ایده‌ها و آرزوها را در خود پرورده کنیم تا اگر بهتر بود به صورت خورشیدی باشد که کرات دیگر را در پرتو خود قرار می دهد.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
حرف را باید خوشایند زد
چه موافق چه مخالف
حتی اگر اعتراض به گفته ای باشد –
خیلی باید مواظب باشیم که
بی احترامی نکنیم، خشن حرف نزنیم،
نسبت های ناروا ندهیم.
آن چه را موافقیم بپذیریم
و به آن چه می شنویم فکر کنیم
و وقتی چیزی می نویسیم
باید وقار نویسندگی توی نوشته مان باشد
عقیده خودمان را بیان کنیم
و اگر چیزی از کسی می آوریم
باید بگوییم “ کی چی گفته” .
90/4/18/17

سه شنبه 30 ارديبهشت 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1206
تمام حقوق محفوظ است.ورود