کتابها
پرنده های عشق آواز مرا بخوانید
 پرنده های عشق آواز مرا بخوانید
 
نظر کتابخانه ملی: 
شعر فارسی
درباره کتاب:
برایم بخوان؛
بخوان
آوای عشق و دلدادگی را،
بخوان
قصه‌های دنیایی نا شناخته را،
بخوان
آرزو‌های در دل مانده را.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
شعر فقط آن نیست –
که وزن و قافیه داشته باشد
شعر آن نیست که
با سازی خوانده شود –
شعر آن است که با دل خوانده شود .
از دل برخیزد
بر دل نشیند
احساسی گرم کند،
آرزویی به تصویر کشد
توانی ابراز دارد
و امیدهای دست یافتنی
در دل شنونده بکارد .
در رگ و پوست و گوشت و استخوانت بدود .

سه شنبه 30 ارديبهشت 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1231
تمام حقوق محفوظ است.ورود