کتابها
تو به من عشق ورزیدن را یاد می دهی
 تو به من عشق ورزیدن را یاد می دهی
 
نظر کتابخانه ملی:
قطعه های ادبی
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
همه – در حقیقت – “معلم” اند –
منتهی بعضی می دانند که معلمی چه گونه است،
و برخی نمی دانند.
ما، در این کتاب
آن ها را ستایش می کنیم
که می دانند چه طور “معلم” باشند.
کتاب، برای “معلم” نوشته نشده
برای هر کسی است که
می خواهد حرفش “نفوذ” کند
برای کسی است که
“عاشق” است.
16/18/4/90

سه شنبه 30 ارديبهشت 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1200
تمام حقوق محفوظ است.ورود