کتابها
تبریک های نوروزی
 تبریک های نوروزی
 
نظر کتابخانه ملی:
1. آداب معاشرت – نوشت افزار  2. نوروز
درباره کتاب
نوروز 57 فهمیدم که من باید همراه تبریک، پیام بفرستم. همین‌طور که پیش می‌رفتم پیام‌ها پربارتر و قوی‌تر می‌شد که فهمیدم همانطور که طبیعت نو و پر بار می‌شود؛ نو شدن آدم‌ها و پر بار شدن آدم‌ها را هم تبریک بگویم و من نگران کسانی هستم که امسالشان با سال قبل فرقی نمی کند. تبریک های این کتاب و تبریک های بعد از آن تا نوروز 1392 در کتاب سی ام (پیام های نوروزی ) آمده است.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
“نوروز” ما می رفت تا در میان رویدادهای سال های میلادی و قمری گم شود؛ کم رنگ شود.
آن را برداشتم، غبار روبی کردم، به سینه فشردم،
و حرف دلم را، پیام روزم را، با آن فریاد زدم،
و با تشـویق آنـان کـه حـرف دل مـرا حـرف دل خود می دیدند،
آن ها را یک مجموعه کردم –
15/18/4/90

سه شنبه 30 ارديبهشت 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1392
تمام حقوق محفوظ است.ورود